Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 622/RMČ/2021


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků hl. m. Prahy v k. ú. Kyje pro stavbu "Nové veřejné osvětlení Bike Park Jahodnice - Praha Kyje"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce s odborem hospodaření s majetkem MHMP na části pozemků parc. č. 2663/9, 2665/4 a 2665/208 vše k. ú. Kyje, k realizaci stavby "Nové veřejné osvětlení Bike Park Jahodnice - Praha Kyje"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s odborem hospodaření s majetkem MHMP na části pozemků parc. č. 2663/9, 2665/4 a 2665/208 vše k. ú. Kyje, k realizaci stavby "Nové veřejné osvětlení Bike Park Jahodnice - Praha Kyje"

T: 30. 9. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI