Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 623/RMČ/2021


k vyhodnocení dílčí části 2 veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k dílčí části 2 veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k dílčí části veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a to "části 2 - Pomůcky", na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče:


Obchodní firma: Z + M Partner, spol. s r. o.

Sídlo: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 268 43 935


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a to "části 2 - Pomůcky" s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 9. 2021

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k dílčí části veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a to "části 2 - Pomůcky"

T: 30. 10. 2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova