Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 625/RMČ/2021


k návrhu na schválení "Publikačního plánu" k instrukci QI 42-02-06 V01R01 "Publikace a katalogizace otevřených dat"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Publikační plán k instrukci QI 42-02-06 V01R01 "Publikace a katalogizace otevřených dat", dle přílohy č. 1 usnesení


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit primární a následně periodické zveřejňování příslušných datových sad dle schváleného publikačního plánu v Národním katalogu otevřených dat na adrese https://opendata.gov.cz a dále v Pražském katalogu otevřených dat na adrese https://opendata.praha.eu

T: 31. 12. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14