Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 626/RMČ/2021


k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků po zateplení a stav. úpravách bytového domu Mochovská č. p. 531, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/100, parc. č. 1072/170 a parc. č. 1072/101, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 35 m2 , za cenu 3.600 Kč/m2 , tj. celkem za 126.000 Kč, se Společenstvím vlastníků domu Mochovská 531, Praha 9, IČ 01402960, dle přílohy č. 7


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předložení kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/100, parc. č. 1072/170 a parc. č. 1072/101, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 35 m2 , za cenu 3.600 Kč/m2 , tj. celkem za 126.000 Kč, se Společenstvím vlastníků domu Mochovská 531, Praha 9, IČ 01402960, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 30. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ