Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 627/RMČ/2021


k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí - BroumarskáRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městskou částí Praha 14 IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most a společností SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9, a to ve znění dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí dle výroku č. I.

T: 1. 10. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SP Černý Most, s.r.o., OSM