Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 628/RMČ/2021


k výpůjčce elektromobilu pro společnost SP Černý Most, s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


výpůjčku elektromobilu ALKÉ k užití pro společnost SP Černý Most, s.r.o. na dobu určitou do konce roku 2021


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit společnost SP Černý Most, s.r.o. s usnesením rady dle bodu I.

T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SP Černý Most, s.r.o.