Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2021


č. 745/RMČ/2021


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 1 - MŠ Gen. JanouškaRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 1 - MŠ Gen. Janouška


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zaslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti novému rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" pro dílčí část 1 - MŠ Gen. Janouška


T: ihned

Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Ing. Jiří Klíma, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI