Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2021


č. 748/RMČ/2021


ke zrušení veřejné zakázky "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 430/RMČ/2021 k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


T: ihned

Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Ing. Jiří Klíma, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF