Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


77. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 1. 2022


č. 56/RMČ/2022

k účasti v soutěži o získání Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2021Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním přihlášky do soutěže o získání Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2021 v kategoriích ISO 9001:2015 a místní Agenda 21

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSŘK