Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 60/RMČ/2022


k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanstvíRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanství dle přílohy č. 1 tohoto usneseníJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: oddělení matriky OSAP