Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 63/RMČ/2022


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021 Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac