Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 64/RMČ/2022


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 3. 2. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů