Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 67/RMČ/2022


k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitelek příspěvkových organizací Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 a Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se setrváním:


- Bc. Veroniky Strupkové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


- Mgr. Jaroslavy Budilové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


oznámit souhlasné stanovisko rady se setrváním ve funkci ředitelky MŠ a ZŠ dle výše uvedeného seznamu


T: 28. 2. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Jahodnice, ZŠ Gen. Janouška