Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 68/RMČ/2022


ke zřízení dotačních komisí pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a jmenování jejich členůRada městské části Praha 14


I. r u š í


dotační komise jmenované na základě usnesení č. 73/RMČ/2021 ze dne 8. 2. 2021

II. z ř i z u j e


- komisi pro oblast "Kultura a umělecké činnosti"

- komisi pro oblasti "Sport, tělovýchova a volný čas" a "Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti"


III. j m e n u j e


1. členy dotační komise pro oblast "Kultura a umělecké činnosti" pro rok 2022 ve složení:

PhDr. Zuzana Jelenová - zastupitelka MČ Praha 14

Bc. Michaela Vosátková - datum narození XX. XX. XXXX

Žofie Zemanová - datum narození XX. XX. XXXX

Mgr. Mária Ševčíková - zastupitelka MČ Praha 14


2. členy dotační komise pro oblasti "Sport, tělovýchova a volný čas" a "Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti" pro rok 2022 ve složení:


PhDr. Zuzana Jelenová - zastupitelka MČ Praha 14

Josef Kutmon - zastupitel MČ Praha 14

Mgr. Petr Vršecký - zastupitel MČ Praha 14

Vladimír Diviš - zastupitel MČ Praha 14

Mgr. Irena Kolmanová - zastupitelka MČ Praha 14

Ing. Karel Med - zastupitel MČ Praha 14IV. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit členy komisí s jejich jmenováním


T: ihnedJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OSŘK, členové komise