Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 69/RMČ/2022

k převodu automobilu Škoda Octavia SPZ 7AU2765 z p. o. Praha 14 kulturní na Správu majetku Praha 14, a. s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s převodem automobilu Škoda Octavia SPZ 7AU2765 z p. o. Praha 14 kulturní (IČO: 75122987) na Správu majetku Praha 14, a. s. (IČO: 25622684), a to v termínu do 8. 2. 2022


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit převod výše uvedeného automobilu


T: 8. 2. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, Správa majetku Praha 14, a.s.