Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 70/RMČ/2022


k návrhu na přijetí finančního daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení


T: 10. 2. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Jan Liška
Na vědomí: OSŘK, OPKČ, OŘEŠ