Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 73/RMČ/2022

k návrhu na zajištění realizace opravy podlahové krytiny objektu KD - Kyje, Šimanovská 47, 198 00, Praha 14 (pojistná událost)Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání prací na nezbytnou opravu podlahové krytiny objektu KD - Kyje, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 Správou majetku Praha 14, a.s. mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V06R00 "Zadávání veřejných zakázek" v předpokládané výši 675.927 Kč

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o dílo na nezbytnou opravu podlahové krytiny objektu KD - Kyje, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V06R00 "Zadávání veřejných zakázek" se společností DRYKILN s.r.o., se sídlem Žitná 669/1, 110 00 Praha 1, IČ: 241 58 151


T: ihned
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OŘEŠ