Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 74/RMČ/2022

k návrhu na zajištění realizace geodetických prací - zaměření podlahových ploch bytových jednotek, nebytových prostor, sklepních kójí pro účely prohlášení vlastníka objektu náměstí Plukovníka Vlčka 692/5, 693/6, 694/7 a 695/8, 198 00 Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání geodetických prací nezbytných pro účely prohlášení vlastníka objektu náměstí Plukovníka Vlčka 692/5, 693/6, 694/7 a 695/8, 198 00 Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V06R00 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o dílo na geodetické práce pro účely prohlášení vlastníka objektu náměstí Plukovníka Vlčka 692/5, 693/6, 694/7 a 695/8, 198 00 Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V06R00 "Zadávání veřejných zakázek" se společností GEOSPEKTRUM s.r.o., se sídlem Mimoňská, 190 00 Praha 9, IČ: 242 10 943T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OŘEŠ