Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 75/RMČ/2022


k připomínkám k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy (tržní řád)Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


následující připomínky k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy:


1. zavést nové tržní místo v ulici Cíglerova, parc. č. 72/2, k. ú. Černý Most, plocha při výstupu ze stanice metra Rajská zahrada ve stejném rozsahu jako jsou tržní místa 488 a 489 u stanice metra Hloubětín


2. v příloze č. 1 nařízení 21/2021 Sb. hl. m. Prahy u tržiště č. 994 rozšířit možnosti prodeje příležitostně o trhy se sortimentem vztahujícím se k období Velikonoc, Vánoc a o specializované trhy


3. v příloze č. 1 nařízení 21/2021 hl. m. Prahy u tržiště č. 996 rozšířit možnost prodeje příležitostně o trhy se sortimentem vztahujícím se k období Velikonoc, Vánoc a o specializované trhy. Rozšířit počet stánků na 20 a plochu na 200 m2 .


4. v příloze č. 1 nařízení 21/2021 hl. m. Prahy u tržiště č. 997 rozšířit možnost prodeje příležitostně o trhy se sortimentem vztahujícím se k období Velikonoc, Vánoc a o specializované trhy. Dále prodloužit konání trhů na interval od 1. 2. do 31. 12..


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškeré úkony dle výroku I.

T: 28. 2. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OŘEŠ, ŽO