Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 80/RMČ/2022


k návrhu na 1. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

příjmy 20.000,00 tis. Kč

výdaje 20.237,10 tis. Kč

financování 237,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2022

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ