Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 81/RMČ/2022


k návrhu na pořízení zahradní techniky nutné pro zajištění rozšířeného předmětu plnění z dohody o spolupráci uzavřené mezi obchodní společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


pořízení zahradní techniky nutné pro zajištění rozšířeného předmětu plnění z dohody o spolupráci uzavřené mezi obchodní společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. a městskou částí Praha 14, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"

II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy, resp. smluv na nákup zahradní techniky nutné pro zajištění rozšířeného předmětu plnění z dohody o spolupráci uzavřené mezi obchodní společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. a městskou částí Praha 14, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"T: ihned

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: TSP14SP, s.r.o.