Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 83/RMČ/2022


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpracování dokumentu "Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027" č. j.: 0201 /2021/KS_OddSPK/1101 ze dne 11. 6. 2021Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpracování dokumentu "Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027" č.j.: 0201/2021/KS_OddSPK/1101 ze dne 11. 6. 2021

 

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít dodatek č. 1 dle přílohy tohoto usnesení


T: 28. 2. 2022

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSŘK, OPKČ, OŘEŠ