Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 85/RMČ/2022

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425,

k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most, se Zdravotnickou záchrannou službou, viz příloha č. 4


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most, se Zdravotnickou záchrannou službou


T: 31. 5. 2022
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ