Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 87/RMČ/2022


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 ___


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, dle výroku č. I.


T: 31. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.