Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 88/RMČ/2022


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu ___


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, na dobu určitou 1 rok, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, dle výroku č. I.


T: 30. 4. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.