Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 90/RMČ/2022


k zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most

- Parník III" zadávané formou otevřeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III" zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III" zadávané formou otevřeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III" zadávané formou otevřeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě)

III. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky "Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III" zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

T: 18. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OI, OŘEŠ, SMP14, a.s.