Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 91/RMČ/2022


k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

"Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


obsah zpráv o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 17. 2. 2022 a 21. 2. 2022 k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem "Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14"

II. r o z h o d l a


o výběru nabídky uchazeče TOTAL SERVICE a.s., IČO: 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s výběrem nabídky uchazeče TOTAL SERVICE a.s., IČO: 25618067, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky "Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14", včetně uzavření smlouvy s tímto uchazečem


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OHS, OŘEŠ, OPKČ