Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 94/RMČ/2022


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy pro umístnění vnitřního komunikačního vedení v objektech Bobkova 736 - 739, Bobkova 747 - 749, Maňákova 743 - 746, Bobkova 755, Maňákova 751 - 754, nám. Plk. Vlčka 684 - 686, 692 - 695, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most

___


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy pro umístnění vnitřního komunikačního vedení v objektech Bobkova 736 - 739, Bobkova 747 - 749, Maňákova 743 - 746, Bobkova 755, Maňákova 751 - 754, nám. Plk. Vlčka 684 - 686, 692 - 695, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most se společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy se společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179

T: ihnedJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.