Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 100/RMČ/2022


k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0634/2014/SMP14/1070Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0634/2014/ SMP14/1070 ze dne 22. 12. 2014 , která byla uzavřena s XXXX XXXXX XXXXXX bytem XXXXXXXXX XXX, 120 00 Praha 2, a to dohodou s účinností k 31. 3. 2022


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. ukončení nájemní smlouvy dohodou dle výroku č. I.


T: 31. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM