Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 102/RMČ/2022


k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro Bytové družstvo Broumarská


___

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


udělení souhlasu s umístěním sídla pro Bytové družstvo Broumarská, jehož zakladateli jsou městská část Praha 14, IČ: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, Real 10 a.s., IČ: 27921859, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 a Landia Holding s.r.o., IČ: 09678093, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6 - Vokovice, a to na adrese Metujská 907, PSČ 198 00 Praha 9 - Hloubětín


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


učinit právní jednání k udělení souhlasu s umístěním sídla dle výroku č. I tohoto usnesení



T: 31. 3. 2022













Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14



Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM