Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 103/RMČ/2022


k souhlasu se zahraniční pracovní cestou do Mechelenu


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu vedoucího oddělení sociální pomoci a prevence Františka Bradáče, DiS. do města Mechelen v Belgii v termínu 24. - 27. března 2022. Náklady spojené s cestou hradí pořádající organizace.
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Eva Koplíková
Na vědomí: OSVZ, KÚ - personální oddělení, OHS, KÚ - úsek krizového řízení