Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 104/RMČ/2022


k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené

správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2021


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledky inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ, OI