Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 107/RMČ/2022


k návrhu na jmenování politika zodpovědného za oblast MA 21


___

Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


jmenovat neuvolněného radního Ing. Jana Lišku politikem zodpovědným za oblast MA 21


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu MČ Praha 14 návrh na jmenování politika zodpovědného za oblast MA 21


T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Jan Liška
Na vědomí: OSŘK - OSP