Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 108/RMČ/2022


k návrhu na změnu obsazení Komise kultury a aktivit volného času


___

Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Lukáše Trse, DiS. na funkci předsedy i člena Komise kultury a aktivit volného času ze dne 28. 2. 2022


II. j m e n u j e


1. Žofii Zemanovou, nar. dne XX. XX. XXXX, do funkce předsedkyně Komise kultury a aktivit volného času

2. Bc. Petra Vítů, nar. dne XX. XX. XXXX, do funkce člena Komise kultury a aktivit volného času


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat členy komise o jejich jmenování do funkce člena/předsedy


T: 21. 3. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KÚ - PO, tajemník Komise kultury a aktivit volného času