Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 109/RMČ/2022


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1


objem příjmů 387.120,20 tis. Kč

objem výdajů 541.284,90 tis. Kč

běžné výdaje 333.412,30 tis. Kč

kapitálové výdaje 207.872,60 tis. Kč

financování 154.164,70 tis. Kč


2. s návrhem převodů investičních akcí z roku 2021 do roku 2022 dle přílohy č. 2


3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 3


4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 dle přílohy č. 4


II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14,a.s.