Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 110/RMČ/2022


k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné událostiRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


správci místního poplatku z pobytu prominout občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území ČR, úhradu místního poplatku z pobytu, a to za období od 25. 2. 2022 do 30. 6. 2022, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události

II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


informovat o výše uvedeném doporučení správce místního poplatku z pobytu


T: 10. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ