Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 115/RMČ/2022


na souhlas k přijetí věcného daru - 32 ks stolních počítačů HP 3520 AiO v celkové hodnotě 32,- Kč


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s ís přijetím věcného daru - 32 ks stolních počítačů HP 3520 AiO, v celkové hodnotě 32,- Kč, od společnosti MEDICON a.s., IČO: 28463293 určeného pro Základní školu Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 na základě darovací smlouvy, která je přílohou usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Jaroslavu Budilovou, ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného věcného daru


T: 15. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška