Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 116/RMČ/2022


k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2022


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j evyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2022 (podmínky viz příloha)


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2022


T: 1. 4. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ