Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 118/RMČ/2022


k uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170

ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT_OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT_OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489

T: 30. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OPKČ