Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 120/RMČ/2022


k odeslání žádosti na MHMP o finanční prostředky na investiční akci "Polyfunkční budova Černý Most"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s odesláním žádosti na MHMP o finanční prostředky na investiční akci "Polyfunkční budova Černý Most"

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání žádosti na MHMP o finanční prostředky na investiční akci "Polyfunkční budova Černý Most"


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OI, OŘEŠ