Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 123/RMČ/2022


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce plochy určené k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. Prahy, a.s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, a.s. dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít smlouvu o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, a.s. dle přílohy tohoto usnesení


T: 15. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSŘK - OSP, OSM, OD