Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 125/RMČ/2022


k návrhu na u zavření dodatků k servisním smlouvámRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dodatku k servisní smlouvě č. 0595/2019/OSM/1100 ze dne 18. 10. 2019 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


2. uzavření dodatku k servisní smlouvě č. 0612/2019/OSM/1100 ze dne 24. 10. 2019 dle přílohy č. 4 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


učinit právní jednání k uzavření dodatků dle výroku č. I tohoto usnesení

T: 31. 3. 2022Jiří Zajac PhDr. Zuzana Jelenová

starosta městské části Praha 14 místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP14, a.s.