Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 126/RMČ/2022


k návrhu na u zavření smlouvy o spolupráci při realizaci farmářských trhůRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci farmářských trhů na území městské části Praha 14 mezi městskou částí Praha 14 IČ: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most a společností Správa majetku Praha 14, a. s., IČO 25622684, sídlem Metujská 907, 19800 Praha, a to dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


učinit právní jednání k uzavření smlouvy dle výroku č. I tohoto usnesení

T: ihnedJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP14, a.s.