Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 127/RMČ/2022


k výpůjčce elektromobilu ALKÉ pro společnost Technické služby

Prahy 14 SP, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


výpůjčku elektromobilu ALKÉ k užití pro společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. na dobu určitou, a to do konce roku 2022


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. s usnesením Rady městské části Praha 14 dle bodu I.

T: ihned

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OHS, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.