Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 138/RMČ/2022


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9 na dobu neurčitou s nájemcem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9, dle výroku I.


T: 31. 5. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.