Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 140/RMČ/2022


k ukončení nájemních smluv dohodou či výpovědíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


ukončení nájemních smluv č. 174/99 ze dne 23. 2. 2000, 167/2011 ze dne 12. 10. 2011, 113/2009 ze dne 9. 9. 2009, č. 161/2015 ze dne 11. 12. 2015, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, a to výpovědí dle ustanovení § 2288 či 2291 občanského zákoníku, případně dohodou


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit veškerá právní jednání k provedení výroku č. I tohoto usnesení


T: 30. 4. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.