Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 151/RMČ/2022


k návrhu na vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyhodnocením Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Janu Liškovi, členu Rady městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 29. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Jan Liška
Na vědomí: OSŘK - OSP