Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 152/RMČ/2022


ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 zprávu dle přílohy č. 1T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: tajemnice STRR