Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 153/RMČ/2022


k návrhu na 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy


rozpočet po 1. rozpočtovém opatření


příjmy 20.000,00 tis. Kč

výdaje 20.237,10 tis. Kč

financování 237,10 tis. Kč


rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 14. 3. 2022


příjmy 54.716,40 tis. Kč

výdaje 54.953,50 tis. Kč

financování 237,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ