Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 155/RMČ/2022


k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

seznámit ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 se schválenými odpisovými plány na rok 2022


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘE©, Z©, M©, Praha 14 kulturní